Visuelle og taktile virkemidler styrker samtalen med udsatte børn.  

Play-talk tilbyder samtalekuffert, undervisning og rådgivning til professionelle. 

 

Brug af visuelle og taktile elementer i samtalen betyder 

for barnet:

 Arbejdet med det visuelle kan understøtte samtalen gennem børnenes eget univers, det kreative og legende udtryk. Ved at bruge visuelt materiale til kommunikation vil barnet kunne friholdes for "krav" om vedvarende øjenkontakt og gennem legen med materialet føle sig set og anerkendt som ligeværdig. Gennem den sansende og fysiske kontakt med materialet vil barnet opleve sig selv i en autentisk ramme, hvor legen og det "at skabe" kan ”beskytte" barnet i samtalen om det der er svært. 

for rådgiver:

Gennem et visuelt koncept og redskab bliver det lettere for rådgiver at skabe kontakt og få barnet ind i fokuseret opmærksomhed.  Rådgiver kan gennem det legende og udforskende få adgang til flere nuancer af en konkret problematik, samtidig med at det visuelle materiale giver en konkret rammesætning at kommunikere ud fra. Brug af materialer kan give et tydeligt visuelt billede og overblik på barnets ressourcer og belastninger, som vil kunne styrke formidling til andet relevant netværk, familie og skole ex.  

Se oversigt over teoretisk underbygning. 

Se cases

 

PLAY-TALK samtalekuffert

består af 3 typer visuelle og taktile kvalitets materialer, som imødekommer børn i alderen 4-10 år (vejledende). 

De 3 materialetyper kan ved brug i børnesamtalen belyse forskellige aspekter af barnet og familiens liv. Kufferten vil endvidere med sin genkendelighed og forskelligartede materialer være et redskab, der med fordel kan bruges over flere samtaler med det samme barn.  

Til kufferten kan der tilkøbes en 20 sider introduktionspamflet som beskriver konkret, hvordan materialerne kan hjælpe til, at italesætte forskellige aspekter af barnets liv. 

Kufferten indeholder: 

DUKKER

4 voksne og 4 børn, som kan repræsentere den nærmeste familie eller andet netværk med betydning.

Der medfølger et Fortælletæppe til at skabe en ramme for aktiviteten, samt en god stemning. 

Dukkerne er gode til at visualisere relationer og konkrete problemstillinger via små rollespil. 

MODELLERVOKS

3 forskellige farver modellervoks (rød, gul og grøn). 

Modellervoks er et godt redskab til de mindre børn.

Modellervoks kan bruges til at illustrere opfattelse af identitet, alene eller sammen med netværk. 

HUSEne

Lejlighedskompleks, rækkehus eller parcelhus som farvelægningsskitse, der kan dekoreres via farveblyanter eller smileys og stickers (medfølger værktøjspose).

De 3 farvelægningsskitser er gode til at illustrere stemning i hjemmet eller visualisering af konkrete problemstillinger eller muligt netværk. 

 

Andre oplysninger: 

Kufferten er med sin røde farve og det fortællende logo på låget en garant for, at barnet hurtigt vil fatte interesse for, at åbne kufferten og opnå kontakt. Indretningen i kufferten er struktureret og let overskuelig. Materialerne er i høj kvalitet og er pakket i farveafstemte bløde poser og akrylbox, som udstråler "anerkendelse af samtalens værdi" og inviterer til kommunikation. Den tydelige i struktur i kuffert giver rådgiver mulighed for at vælge, hvad der skal præsenteres for barnet.

Det er muligt at købe opfyldningspakker til kufferten. 

Se pris på kuffert under salg

Kurser og foredrag

 

1- dags introduktionskursus i udvidet brug af visuelle og Taktile materialer i kommunikationen med udsatte børn. 

På kursusdagen vil I blive klædt på til at bruge materialerne i kommunikation med børnene i forhold til at skabe kontakt og rum for kommunikation med hensynstagen til formål, barnets alder og behov. I vil få materialet i egne hænder og udforske, hvordan og i hvilke sammenhænge, det kan understøtte Jeres aktuelle kommunikation. I vil få redskaber til at bruge materialet som processtyrer, igangsættelse af parallelprocesser, samt hvordan I kan kommunikations-hoppe fra ressourceområder til områder med mere belastning og tilbage igen. Kurset vil styrke jeres kommunikation på en personfaglig og kreativ måde, som passer til jeres formål og faglighed. 

Kurset kan rekvireres med eller uden køb af Play-talk kuffert. 

Se her en model og beskrivelse af elementer på en kursusdag - Link

 

 

Foredrag:  Brug af visuelle materialer i samtaler med udsatte børn. 

Foredragets formål er formidle, hvordan materialer og den fysiske kontakt med materialer kan understøtte kommunikation og kontakt med udsatte børn - på barnets egne præmisser. 

  • Hvordan visuelle materialer kan bruges til at få et intuitivt kendskab til barnet, som kan være grobund for at skabe kontakt og udvide kommunikationsområder.  
  • Hvordan det visuelle materiale kan bruges til at tydeliggøre ressourcer og belastninger i barnets liv? både for rådgiver og barnet. 
  • Hvordan barnets oplevelse af mening, autensitet og anerkendelse kan forstærkes gennem brug af visuelle materialer i samtalen? 
  • Hvordan det at arbejde med det skabende og visuelle kan styrke kontakten til barnet set i forhold til mønsterbrydning på lang og kort sigt. 

Foredraget vil give tilhørere erfaring med, at have et materiale i hænderne og inddrage konkrete caseeksempler. 

Læs her Play-talks blogindlæg om at bruge visuelle materialer til at skabe autentiske møder med udsatte børn. 

 

Se pris på kursus og foredrag under salg.  

 

 

Faglig konsultation/erfaringsudveksling

Medarbejdergrupper tilbydes 3 timers faglig konsultation/erfaringsudveksling omkring brug af kuffert og visuelle materialer. Faglig konsultation anbefales efter 3 måneders brug af kuffert.  Der vil være gennemgang af et par cases på forum og under strukturerede former skabes der mulighed for gensidigt, at udveksle metoder og ideer med Supervisor og kollegaer.

 

Se priser på Faglig Konsultation/erfaringsudveksling under Salg

Illustration over emner, der indgår ved Faglig Konsultation - link

Rådgivning om brug af visuelle kommunikationsværktøjer

Play-talk tilbyder som konsulent at styrke jeres kommunikation med udsatte børn gennem brug af visuelle og taktile understøttende redskaber. Rådgivningen tager sit udgangspunkt i Jeres aktuelle kommunikationsmetoder og supplerer med viden og erfaring indenfor: 

  • at "være" i processer - her i samtalen. 
  • Kreative, narrative og visuelle metodikker, som udbygger samtalerummet og motivationslysten til deltagelse hos barnet. 
  • Kommunikationsmetoder, hvor det autentiske møde og det fagpersonlige sættes i højsædet. 
 

Rekvirer gerne et uforpligtende møde om jeres muligheder for at understøtte Jeres igangværende arbejde. 

Kontakt