Visuelle og taktile virkemidler styrker samtalen med udsatte børn.  

Play-talk tilbyder undervisning, rådgivning og samtalekuffert til brug af professionelle. 

 

Brug af visuelle og taktile elementer i samtalen betyder 

for barnet:

 Arbejdet med det visuelle kan understøtte samtalen gennem børnenes eget univers, det kreative og legende udtryk. Ved at bruge visuelt materiale til kommunikation vil barnet kunne friholdes for "krav" om vedvarende øjenkontakt og gennem legen med materialet føle sig set og anerkendt som ligeværdig. Gennem den sansende og fysiske kontakt med materialet vil barnet opleve sig selv i en autentisk ramme, hvor legen og det "at skabe" kan ”beskytte" barnet i samtalen om det der er svært. 

for rådgiver:

Gennem et visuelt koncept og redskab bliver det lettere for rådgiver at skabe kontakt og få barnet ind i fokuseret opmærksomhed.  Rådgiver kan gennem det legende og udforskende få adgang til flere nuancer af en konkret problematik, samtidig med at det visuelle materiale giver en konkret rammesætning at kommunikere ud fra. Brug af materialer kan give et tydeligt visuelt billede og overblik på barnets ressourcer og belastninger, som vil kunne styrke formidling til andet relevant netværk, familie og skole ex.  

Se oversigt over teoretisk underbygning. 

Se cases

 

PLAY-TALK samtalekuffert

består af 3 typer visuelle og taktile kvalitets materialer, som imødekommer interesser og nysgerrighed hos børn i alderen 4-10 år (12 år). 

De 3 materialetyper kan ved metodisk brug i børnesamtalen belyse forskellige aspekter af barnet og familiens liv. Kufferten vil endvidere med sin genkendelighed og forskelligartede materialer være et redskab, der kan bruges i en samtalerække med det samme barn.  

Til kufferten kan der tilkøbes en 20 sider let forståelig inspirationspamflet som beskriver konkret, hvordan materialerne gennem metodisk brug kan italesætte forskellige aspekter af barnets liv. 

Kufferten indeholder: 

DUKKER

4 voksne og 4 børn (europæisk udseende), som kan repræsentere den nærmeste familie eller andet netværk med betydning.

Der medfølger et fortælletæppe til at skabe en ramme for aktiviteten, samt en god stemning. 

Dukkerne er gode til at visualisere relationer, ressourcer og belastninger, samt konkrete problemstillinger via brug af placeringer og små rollespil. 

Der kan tilkøbes dukkepose med andet etnisk udseende. Se salg

MODELLERVOKS

3 forskellige farver modellervoks (rød, gul og grøn). 

Modellervoks er et godt redskab til de mindre børn.

Modellervoks kan bruges til at illustrere opfattelse af identitet, følelser i konkrete situationer alene eller sammen med netværk. 

HUSEne

Lejlighedskompleks, rækkehus eller parcelhus som farvelægningsskitse, der kan dekoreres via farveblyanter eller smileys og stickers (medfølgende værktøjspose).

De 3 farvelægningsskitser er gode til at illustrere stemning i hjemmet eller visualisering af konkrete problemstillinger og muligt netværk. 

 

Andre oplysninger: 

Kufferten er med sin børnevenlige farve (fåes i rød og grøn) og det fortællende logo på låget en garant for, at barnet hurtigt vil fatte interesse for at åbne kufferten og opnå kontakt. Indretningen i kufferten er struktureret med visuelle symboler og er let overskuelig at pakke ud og ned. Materialerne er i høj kvalitet og er pakket i farveafstemte bløde poser og akrylbox, som udstråler imødekommenhed og inviterer til kommunikation.

Det kan købes opfyldningspakker til kufferten. 

Se pris på kuffert under salg

Kurser og foredrag

 

Undervisning:Få ideer og metoder til at bruge visuelle og Taktile materialer i kommunikationen med udsatte børn. 

  • En kursusformiddag til jer, som selv har samlet et materialeudvalg og bruger dem i samtale med udsatte børn (4 timer)

  • En kursusdag til Jer, som har købt i Play-talk samtalekuffert og som gerne vil have metoder til brug (4 timer)

På kursusdagen vil I blive klædt på til at bruge de enkelte materialer i kommunikation med børnene i forhold til at skabe kontakt og rum for kommunikation med hensynstagen til formål, barnets alder og behov. Via aktuelle cases vil vi udfolde, hvordan materialet kan give flere nuancer ind i kommunikationen og være med til at udvide og fastholde den gode kontakt med barnet.  I vil få redskaber til at bruge materialet som processtyrer og til undersøgelser. I introduceres til målrettet at bruge parallelprocesser og belyse både ressourcer og belastninger hos barnet og familien.  

Kontakt Play-talk og lad os sammen skræddersy en dag, som passer til Jeres behov. 

 

Foredrag:  Brug af visuelle materialer i samtaler med udsatte børn. 

Foredragets formål er formidle, hvordan materialer og den fysiske kontakt med materialer kan understøtte kommunikation og kontakt med udsatte børn - på barnets egne præmisser. 

  • Hvordan visuelle materialer kan bruges til at få et intuitivt kendskab til barnet, som kan være grobund for at skabe kontakt og udvide kommunikationsområder.

  • Hvordan det visuelle materiale kan bruges til at tydeliggøre ressourcer og belastninger i barnets liv? både for rådgiver og barnet.

  • Hvordan barnets oplevelse af mening, autensitet og anerkendelse kan forstærkes gennem brug af visuelle materialer i samtalen?

  • Hvordan det at arbejde med det skabende og visuelle kan styrke kontakten til barnet set i forhold til mønsterbrydning på lang og kort sigt.

Foredraget vil give tilhørere erfaring med, at have et materiale i hænderne og inddrage konkrete caseeksempler. 

Læs her Play-talks blogindlæg om at bruge visuelle materialer til at skabe autentiske møder med udsatte børn. 

 

Se pris på kursus og foredrag under salg.  

 

 

Faglig konsultation/erfaringsudveksling

Få 3 timers styret konsultation/erfaringsudveksling i, hvordan i bruger visuelle materialer i jeres kommunikation i konkrete cases og problemstillinger. Ved køb af kuffert anbefales der faglig konsultation efter 3 måneders brug. Jeg og medarbejdergruppen vil som supervisor og observerende team give nye indgangsvinkler til, hvordan materialer kan bruges.

Se priser på Faglig Konsultation/erfaringsudveksling under Salg

 

Rådgivning om brug af visuelle kommunikationsværktøjer

Play-talk tilbyder som konsulent at styrke jeres kommunikation med udsatte børn og familier gennem brug af visuelle og taktile understøttende redskaber. Rådgivningen tager sit udgangspunkt i Jeres aktuelle kommunikationsmetoder og supplerer med viden og erfaring indenfor: 

  • at "være" i processer - her i samtalen. 
  • Kreative, narrative og visuelle metodikker, som udbygger samtalerummet og motivationslysten til deltagelse hos barnet/familien. 
  • Kommunikationsmetoder, hvor det autentiske møde og det fagpersonlige sættes i højsædet. 
 

Rekvirer gerne et uforpligtende møde om jeres muligheder for at understøtte Jeres igangværende arbejde. 

Kontakt