Hvad kunne dukken sige?

Dukker er gode at lege med, men også gode til at visualisere, hvordan det udsatte barn oplever sig selv i samvær med familien eller i andre nære relationer.  

Her en case med Mia på 5 år.

Kommunen har fået en indberetning fra Børnehaven - De oplever mistrivsel hos Mia. 

Socialrådgiver (S) snakker med Mia og præsenterer, hvorfor de skal snakke sammen og fortæller Mia, at han har en kuffert med, hvor der er nogle lege-ting, som måske kan gøre det lettere for Mia at fortælle. 

Sammen med Socialrådgiver åbner Mia kufferten og Mia vælger straks dukkerne efter præsentation. Mia tager dukkerne op af posen og fortæller hvem de kunne være.  Hvem der er mor, far og søster. Mia sætter dem på tæppet. S. tager den lille dukke (lillesøster) og spørger om Mia tit leger med hende. Nej, siger Mia for hun vil altid tage mine ting. S. tager så "Mor" dukke og spørger hvad hun så siger. Mor siger, at jeg godt kan lege med lillesøster og hun skal til at lave mad. Leger du også nogen gange med din mor, spørger S. Nej, det gør jeg ikke, siger Mia. Samtalen fortsætter....

Flere ideer: Socialrådgiver kan ved siden af "Familietæppet" tage nogle flere dukker op og de kan belyse vigtige voksne og børn i børnehaven. Socialrådgiveren kan flytte dukkerne, spille nogle dagligdags situationer af i henholdsvis børnehave og hjem. Mia kan fortælle gennem dukkerne, hvordan hun indgår i samspillet - både i forhold til hvor hun placerer sig i forhold til de andre og hvordan hun selv agerer med dukken i hånden.