Huse - konkret case med en pige, 7 år.

Rådgiver (R) skal til en samtale med et barn, Signe (S) på 7 år, der ikke kommer i skole.

 Farveskitse - lejlighed

 Farveskitse - lejlighed

R. introducerer til kufferten og hvorfor hun gerne vil samtale med Signe (S).  S. vælger et af husene (lejlighed), som hun gerne vil arbejde med. 

S. begynder at tegne i udvalgte vinduer og rådgiver spørger, om det er i dén tegnede lejlighed S. bor. "Ja", siger S. "Jeg tegner mit værelse og ved siden af, bor min mor". (S. bor alene med mor).

S. tegner sit værelse med lyse farver og moderens med mørke farver. "Hvorfor er det så mørkt inde på din mors værelse?", spørger R. "Det er, fordi min mor drikker og tit er fuld, når jeg kommer hjem fra skole"., siger S.

R. spørger; "er hun også fuld om morgenen, når du står op?". S. svarer, at hun ikke kan vække sin mor om morgenen og derfor skal hun selv stå op og lave morgenmad. Samtalen forløber videre,  samtidig med at S. er opslugt af, at dekorere lejlighedskomplekset. 

R. spørger ind til moderen, og om “de mange opgaver” om morgenen kan være grund til at hun ikke kommer i skole? Ja, siger S. Og samtalen forløber... 

Andre ideer til brug af farveskitse:  
“Lejlighed” farveskitsen kan også illustrere om der er andre i opgangen, der kan være en ressource - ex. S. tegner impulsivt på andre vinduer - og R. kan spørge ind, ex.: Hvem bor der? og besøger du dem? I højre side af tegningen er der måske ikke tegnet og der kan der laves en lille “liste” over, hvad S. kan gøre om morgenen og hvad R. skal (måske snakke med mor?)

S. kan få tegningen med fra samtalen, som en visuel illustration og R. kan måske få lov til at tage et mobilfoto til journalen. 

Ler, aktivitetsinspiration - børn ml. 4-6 år.

Leret er velegnet til børn, der er lukket ned og udtryksfattig. Bevægelser der sættes i gang når du arbejder med leret, giver naturlige impulser og kan skubbe til en stagneret udvikling - også sprogligt. 

Lad barnet vælge 1 af de 3 farver ler, der er i kufferten. Benævn det barnet gør og spejl barnet i følelser og kropsmimik. Gentag evt. nogle af de ting barnet siger. Når leret tages i brug er der en særlig mulighed for italesætte det sansemotoriske for yderligere at motivere til deltagelse ex. ; ”Du trykker hårdt kan jeg se” ”Kan du trykke huller i det? etc. 

Afhængig af barnets alder stilles der en enkelt opgave; At barnet laver en figur af sig selv el. hvis det er et lille barn, et dyr.

Gå selv i gang med at lave en figur, så du laver en parallel proces af det barnet gør. Når figuren er færdig kan R. evt. stille spørgsmålet; Hvad ville ”Signe” figuren el. dyret sige, hvis den kunne tale?

Skriv ned hvad barnet siger på et papir. Når barnet siger noget, gå med i processen gennem ord, spørgsmål eller tilkendegivelser, så du hjælper barnet til at udvide fortællingen.