Brug af visuelle og taktile elementer i samtalen betyder 

for barnet:

 Arbejdet med det visuelle kan understøtte samtalen gennem børnenes eget univers, det kreative og legende udtryk. Ved at bruge visuelt materiale til kommunikation vil barnet kunne friholdes for "krav" om vedvarende øjenkontakt og gennem legen med materialet føle sig set og anerkendt som ligeværdig. Gennem den sansende og fysiske kontakt med materialet vil barnet opleve sig selv i en autentisk ramme, hvor legen og det "at skabe" kan ”beskytte" barnet i samtalen om det der er svært. 

for rådgiver:

Gennem et visuelt koncept og redskab bliver det lettere for rådgiver at skabe kontakt og få barnet ind i fokuseret opmærksomhed.  Rådgiver kan gennem det legende og udforskende få adgang til flere nuancer af en konkret problematik, samtidig med at det visuelle materiale giver en konkret rammesætning at kommunikere ud fra. Brug af materialer kan give et tydeligt visuelt billede og overblik på barnets ressourcer og belastninger, som vil kunne styrke formidling til andet relevant netværk, familie og skole ex.  

Se oversigt over teoretisk underbygning. 

Se cases