Ændring - pris og indhold

Godt nytår til alle.

Desværre må jeg konstatere at varerne bliver lidt dyrere at indkøbe. Play-talk har ikke ændret sine priser siden opstart i 2016, men nu bliver jeg nødt til at ændre priserne med ca. 5-7 % pga. stigende omkostninger.

Samtalekufferten kan nu fåes for 2750,- istedet for 2500,- kr. . Kufferten er nu som standard udvidet med et underlag, som kan gøre det mere hygiejnisk at arbejde med modellervoks.

Den pædagogisk kuffert fåes nu til 3350,- kr. istedet for 3250,- kr.

Opfyldningskufferternes pris er tilsvarende ændret.

Priser for kurser og undervisning er uændret.

Ændringen er sket fra d. 2.1.2019

Gode relationer med udsatte børn kan starte med en god leg.

Mentorbarn_logo-3.jpg

MENTORBARN har i samarbejde med PLAY-TALK modtaget økonomiske midler fra 3 fonde til at udvikle inspiration og start-relations kufferter/muleposer til anbragte børn og unge, som skal ud og møde sin nye mentorfamilier for første gang.

Der er udviklet kufferter med materialer til de mindre børn ml. 4-8 år og muleposer med alderssvarende materialer til de 8-12 årige og 12-18 årige. Formålet med projektet er, at relationer kan styrkes gennem materialer, som børnene kan genkende og lege med. De nye mentorfamilier kan være fælles om et spil eller en kreativ aktivitet, som kan støtte op om den nye gode relation, som skal etableres.

Til koncepterne har Play-talk udviklet en inspirationspamflet til familierne, som kan få legen til at vare lidt længere. Her får de voksne og børnene ideer til, hvordan de kan kombinere materialerne eller inddrage dagligdagsting, som kan gøre legen endnu mere sjov og fordybende.

Børnene og de unge medbringer selv kuffert eller mulepose til deres første møde med familien.

 

Projektet når ud til ca. 80 familier og evalueres i foråret 2019.

Projektet er støttet af fondene Toyota Fonden, Louis Petersens Legat og Hempel Fonden. 

Pædagogiske kufferter i arbejdet med flygtningefamilier.

20180124_103403a.jpg

Flere kommuner viser interesse i, at rekvirere Play-talks pædagogiske kufferter og inspirationspamfletter til arbejdet med børn og familier med flygtningebaggrund. Her er en pakke med kufferter på vej til en kommune i østjylland. 

Det visuelle kan styrke arbejdet i flygtningefamilier både i forhold til det relationelle, men også i arbejdet med kulturel og social dannelse. 

Kig her nedenfor i nyhedsbrevet for januar 2018, hvis du vil læse mere om, hvordan kufferterne kan inspirere og bruges i det pædagogiske familiearbejde med flygtninge. 

Nyhedsbrev januar 2018

Hvis du vil se, hvilke materialer der er i de pædagogiske kufferter, så kig her - bestillingsnr. 1A

Introduktionskursus ændrer udformning - og nu til en meget billigere pris.

Introduktionskurser i at bruge Play-talk konceptet og/eller visuelle materialer i børnesamtaler er nu blevet organiseret anderledes, så en hel personalegruppe på op til 20 personer kan være med på 1 kursusdag istedet for som før - på 2 hele kursusdage. 

Introduktionskurset vil fokusere endnu mere på at afprøve og udvikle egen metodik i grupper ud fra korte oplæg. Hele personalegruppen er fælles til oplæg og miniworkshop 1½ time om morgenen og derefter vil der være øvelser i grupper i 2 hold, som fordeler sig over hele kursusdagen på ialt 7 timer. 

Supervisor vil vejlede i alle gruppeforløb og I vil også gennem den nye organisering af kurset sikre de bedst mulige kompetencer i forhold til at styrke børnesamtalerne gennem brug af visuelle materialer/play-talk konceptet. 

Og måske den bedste nyhed. Da jeg nu kun skal rejse 1 dag afsted til kursusstedet for at undervise er introdagen blevet meget meget billigere. 

Kig nærmere om kurset på nedenstående billede - eller se i større udgave på link

Hvis I som organisation har ønske om at komme videre med at inddrage visuelle materialer meget mere metodisk i børnesamtalen/ med eller uden Play-talk kufferten - så ring eller mail gerne og lad os snakke om muligheder. Kontakt

Ny viden og kompetencer tilbydes gennem formidling af play-talk konceptet.

Indehaver Anne-Mette Sørensen er blevet Fairstart instruktør med viden indenfor tilknytningsteori, organisationsudvikling, samt hvordan omsorgspraksis hos professionelle kan styrkes i forhold til at støtte udsatte børn og unge. 

Visuelle materialer, leg og livsglæde er med til at styrke tilknytning og genkendelig hos udsatte børn. Børnene vil gennem det visuelle bedre kunne huske møder og hurtigere kunne relatere sig til rådgiver, da rådgiver tilbyder leg med materialer og aktivitet, der imødekommer barnets livsverden. 

Certifikat_Anne-Mette (2).jpg

Skype Supervision/konsultation på Play-talk konceptet

Som socialrådgiver eller pædagog er det nu meget lettere at få nye ideer og feedback på, hvordan Play-talk konceptet og visuelle materialer kan bruges til at styrke samtalernes værdi med udsatte børn ml. 4-10 år. 

Play-talk introducerer muligheden for at bruge skype supervision/konsultation for individuelle medarbejdere eller grupper som helhed. 

Se mere i videoen og læs videre om priser.

Kontakt Play-talk

Nye smiley-udgave tilføres Play-talk konceptet.

I samtalen med udsatte børn er det vigtigt at fremhæve nuancerne i barnets følelser i forhold til eksempelvis trivsel i hjemmet eller skolen. Play-talk har nu tilført endnu en smiley til stickers sættet, som medfølger Play-talk konceptet. Den meget glade smiley :-D er nu med og konceptet indeholder nu 5 forskellige følelsessmileys, som kan gøre undersøgelser og kommunikation meget mere præcis med børnene. 

Se kuffert og indhold på Link

Se pris på kuffert, som stadig er uforandret. Link

Hvordan arbejder Play-talk med formidling og kurser i at bruge visuelle materialer til at udvide samtalerummet?

Model fra undervisningsforløb omkring brug af visuelle og taktile materialer i samtaler med udsatte børn. 

Model fra undervisningsforløb omkring brug af visuelle og taktile materialer i samtaler med udsatte børn. 

Det visuelle og taktile som redskab taler ind i børnenes livsverden og derfor er det et oplagt at bruge disse elementer til at få mere kvalificerede samtaler og kontaktforløb med udsatte børn. 

Ovenstående model viser lidt om, hvilke metoder og redskaber Play-talk introducerer til, når der arbejdes med at udvide samtalerummet med udsatte børn, der måske ikke har et stort ordforråd eller som har andre hindringer for en lige-til kontakt. 

Et vigtigt parameter er at bruge sin evne til at lytte, fornemme og mærke barnet som person og menneske. Hvordan kan dette barn inspireres og blive interesseret i at have kontakt og samtale med rådgiver? Her kommer Play-talk kufferten ind med alle sine differentierede materialetyper til børn ml. 4-10 år. Se indhold i kuffert.

Et punkt er også at bruge materialet med inddragelse af kroppen. Eksempelvis i forhold til at bruge dukker som materiale. Her kan Rådgiver vise bevægelser med dukkerne, som illustrerer ex. følelser. Muligheden er også at spejle nogle følelser, som der kan være i en bestemt relation, som barnet beskriver sammen med rådgiver. På den måde kan de visuelle billeder understøtte eller skabe ord for barnets opfattelse. 

Et 4. punkt er at skabe nogle strukturelle samtalegreb, som giver nogle konkrete redskaber til, hvordan Rådgiver gennem materialet kan kommunikationshoppe fra ressourcer og belastninger og tilbage igen, og dermed også sørge for et flow og en vedvarende energi i samtalen. 

Det sidste er, at brug af visuelle materialer kan skabe en tydelig struktur på samtalen og kontakt, som er elementer, der kan bidrage til ro og nærvær med barnet. 

Alle disse aspekter faciliteres gennem et introduktionskursus fra Play-talk i at bruge visuelle materialer til at kvalificere børnesamtalen. Medarbejdergruppen får redskaber og mulighed for konkret at afprøve, hvordan de visuelle materialer kan understøtte og udvide samtalerummet. Via faglig og teoretisk erfaring sætte vi de nye muligheder i forhold til alle de aspekter, som ses til højre i modellen - Rolle, formål, dokumentation etc. , så vi sikrer os at de faglige og professionelle mål også bliver imødekommet. 

Se mere her på link om den teoretiske underbygning i forhold til at bruge visuelle materialer i kommunikation. 

Se her link med konkrete cases fra kommuner og andre aktører, som bruger play-talk kuffert og visuelle materialer i deres daglige samtalearbejde med udsatte børn og familier.  

Hvis I har spørgsmål eller andet, så ring endelig. Kurset tilpasses Jeres behov og kan købes uden eller med inddragelse af Play-talk kufferten.

Kontakt

Etniske dukker kan tilkøbes til Play-talk konceptet

På opfordring har vi udvidet Play-talk konceptet med muligt tilkøb af 2 sæt etniske dukker (ialt 8) og et etnisk tæppe i en særskilt pose. Posen kan erstatte eller supplere dukker i Play-talk kufferten, når Socialrådgiveren skal ud og have samtaler med børn fra 2. kultur. 

De etniske dukker findes i asiatisk/arabisk udgave og i en afrikansk udgave. De er som basisdukkerne i kufferten lavet i træ med bevægelige arme og ben. Pris for den etniske dukkepose er 750,- kr. excl. moms. 

Køb ved at sende en mail påført best. nr. 12 - Mail

Infomøder om Konceptet.

Play-talk turnerer pt. til Danske kommuner og fortæller ud fra erfaringer (Socialrådgivernes egne cases), hvordan Play-talk kufferten kan gøre nytte til, at skabe bedre kontakt og kommunikation med udsatte børn i forbindelse med undersøgelsesforløb i Socialforvaltninger. 

Play-talk tager i juni måned til Middelfart, Kerteminde, København- Østerbro/City, Mors og Odsherred Kommune med ½ times gratis infomøde. 

Sidder du også i en organisation, der praktiserer børnesamtaler med børn ml. 4-10 år, og vil du have et nyt bud på, hvordan en professionel udført og struktureret kuffert kan skabe en forskel - ja, så er du/I velkommen til at benytte Jer af tilbuddet om 1/2 times gratis uforpligtende info.