Play-talk's vision er, at styrke samtaler og kontakt mellem professionelle og udsatte børn. Dette ved at øge fokus på metodisk og menneskeligt at inddrage nærvær, det legende og visuelle som kommunikationsredskab.  

Play-talk samtalekuffert med tilhørende dialogmetodik er afprøvet med rigtig god respons i familieafdelinger i Horsens og Randers Kommune i 2016 og er siden solgt til mange andre organisationer. Se øvrige referencer.

Samtalekufferten og koncept er målrettet socialrådgivernes børnefaglige undersøgelser, men er også meget velegnet i andet pædagogisk og vejledningsbaseret arbejde til familier, hvor relationer, det narrative og det udviklingsskabende er centralt i arbejdet.

Rekvirer gerne et uforpligtende møde, hvor vi i dialog kan finde ud af, hvordan Play-talk kan styrke Jeres formål og daglige arbejde med udsatte børn. KONTAKT

 

AnneMetteSoerensen+FotografTamVibberstoft+IMG_9625.JPG

INDEHAVER, UNDERVISER og FACILITATOR:

Socialrådgiver, supervisor og projektmager Anne-Mette Sørensen

Jeg er 50 år og uddannet Socialrådgiver i 1995, Supervisor i kommunikation 2001 og International Fairstart instruktør i forskningsbaseret viden om børneomsorg 2017.  

Jeg har arbejdet med transformere udsathed til ressourcer siden 1995. Fagligt som socialrådgiver i Aarhus Kommune og i Dansk Flygtningehjælp og som bl.a. underviser på daghøjskole. Siden 2002 har jeg undersøgt og arbejdet med at bruge det kunstneriske, pædagogiske og og kreative, som dialog- og motivationsskabende redskaber til at styrke relation og kommunikation med bl.a. udsatte børn. Jeg har arbejdet med børn i udsatte positioner på sygehuse, børnepsykiatriske afdelinger og i dagtilbud. Sideløbende med min virksomhed pt. arbejder jeg som pædagog i et dagtilbud.  

Jeg har siden 2002 undervist personale i socialpsykiatrien, i kommuner, på sygehuse og i daginstitutioner. Det er vigtigt for mig i undervisning at vægte inddragelse, nærvær og refleksion sammen med medarbejderne. På den måde vil nye metoder have et større impact i dagligdagen.    

MAIL til Anne-Mette

Tlf. 26203224