Play-talk's vision er, at styrke samtaler mellem professionelle og udsatte børn. Dette ved at øge fokus gennem mere metodisk at inddrage det legende og visuelle samt taktile, som et kommunikationsredskab.  

Play-talk samtalekuffert med tilhørende dialogmetodik er afprøvet med rigtig god respons i familieafdelinger i Horsens og Randers Kommune i 2016 og er siden solgt til mange andre organisationer. Se øvrige referencer.

Samtalekufferten og koncept er målrettet socialrådgivernes børnefaglige undersøgelser, men er også meget velegnet i andet pædagogisk og terapeutisk arbejde, hvor relationer, det narrative og det udviklingsskabende er centralt i arbejdet med udsatte børn.

Rekvirer gerne et uforpligtende møde, hvor vi i dialog kan finde ud af, hvordan Play-talk kan styrke Jeres formål og daglige arbejde med udsatte børn. KONTAKT

 

AnneMetteSoerensen+FotografTamVibberstoft+IMG_9625.JPG

INDEHAVER, UNDERVISER og FACILITATOR:

Socialrådgiver, supervisor og projektmager Anne-Mette Sørensen

Jeg er 49 år og uddannet Socialrådgiver i 1995, Supervisor i kommunikation 2001 og International Fairstart instruktør i forskningsbaseret viden om børneomsorg 2017.  

Jeg har arbejdet som Socialrådgiver i Aarhus Kommune og i Dansk Flygtningehjælp og har siden 2002 arbejdet med udsatte og udsathed gennem det kunstneriske, pædagogiske og kreative, som et dialog- og motivationsskabende redskab for kontakt, relation og kommunikation med udsatte børn. Jeg arbejder med udsatte børn på sygehuse, børnepsykiatriske afdelinger og i daginstitutioner. 

Som supervisor og underviser underviser jeg personale i socialpsykiatrien, i kommuner, på sygehuse og i daginstitutioner i, hvordan legen, det kreative og sanselige kan understøtte pædagogik, dialog og kommunikation med udsatte børn, unge og voksne.   

MAIL til Anne-Mette

Tlf. 26203224